Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFotland, Jarle
dc.contributor.authorFernsjø, Karoline
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-03-25T13:03:43Z
dc.date.available2021-03-25T13:03:43Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735544
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven ønsket å undersøke hvordan interiørarkitektur kan påvirke opplevelsen av trygghet for kvinner som oppholder seg på Krisesenteret i Oslo etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner. Problemstillingen min har gjort det nødvendig å se nærmere på begrepene vold i nære relasjoner og trygghet. Hvordan vi opplever interiørarkitektur og hvordan ulike elementer innen interiørarkitekturen kan bidra til en opplevelse av trygghet er også temaer som er sentrale i denne bevarelsen. Etter at jeg har redegjort for den teorien som er relevant i forhold til min problemstilling skriver jeg om hvilke metoder jeg har gjennomført. Med bakgrunn i resultatene jeg har funnet, i gjennomgang av litteratur og gjennomføring av metoder, begrunner jeg de faglige valgene jeg har tatt i min løsning. I konklusjonen viser jeg til hvordan min løsning tilrettelegger for en økt opplevelse av trygghet og hvilken betydning jeg tror dette kan ha for min målgruppe.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøyskolen Kristianiaen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectInteriørarkitekturen_US
dc.subjectArkitektoniske virkemidler for økt trygghetsfølelseen_US
dc.subjectInteriørarkitektur på krisesenteren_US
dc.subjectKvalitativ metode
dc.subjectDybdeintervju som metode
dc.titleHvordan kan interiørarkitektur bidra til en økt opplevelse av trygghet for kvinner uten barn på krisesenteret i Oslo?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal