Show simple item record

dc.contributor.advisorMansfield, Graham
dc.contributor.authorBøhn-Lie, Nathalie
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-07-08T08:27:42Z
dc.date.available2021-07-08T08:27:42Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763876
dc.description.abstractDet finnes en rekke ulike veldedige organisasjoner i Norge i dag. Eksempelvis Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Kreftforeningen og Leger uten grenser som jobber innenfor forskjellige områder. Blant dem finner man organisasjonen CARE Norge som jeg vil særlig rette fokus mot i denne oppgaven. CARE Norge har rettet sitt formål mot kvinner og likestilling i land der kvinner er svært utsatt for fattigdom. Flere organisasjoner, inkludert CARE Norge, ønsker flere givere per dags dato for å klare å oppnå FNs bærekraftsmål nr. 1 innen 2030, å utrydde fattigdom. Før vi kan klare å utrydde fattigdom, må vi ha oppnådd mål nr. 5, likestilling mellom kjønnene. Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan interaksjonsdesign på digitale plattformer kan bidra til å øke givervilligheten til veldedige organisasjoner blant folk flest. Her er det tatt utgangspunkt i relevant teori om temaet, forså å kartlegge den aktuelle målgruppen, samt kartlegging av dagens marked, for å få en dypere forståelse av hvem deres målgruppe er og hvem det er ønskelig å nå ut til. Gjennom grundig research, utførelse av undersøkelser og intervjuer er det avdekket utfordringer innenfor det aktuelle markedet og hvilke behov både organisasjonen og målgruppen har. Målgruppen viser økende interesse for det å donere, men møtes av utfordringer relatert til økonomi, lite kunnskap og lav tillit til veldedige organisasjoner generelt. CARE Norge opplever at målgruppen har lav interesse for å donere til frivillige organisasjoner. Dette er i hovedsak økonomisk begrunnet da målgruppen har begrensede midler. På bakgrunn av informasjon innhentet, avdekket jeg et behov for å utvikle en digital plattform som kunne tilpasses målgruppens behov og i det små bidra til økende donasjoner for CARE Norge. Resultatet av dette ble en applikasjon med fokus på underholdning for å motivere målgruppen til å starte med små bidrag på en enkel, leken og motiverende måte. Ved bruk av CAREs allerede eksisterende identitet, samt dagens trender tilpasset målgruppens behov har jeg kommet frem til et forslag til løsning som vil kunne motivere til økt giverglede, samt bidra til finansieringen av det viktige arbeidet som CARE Norge gjør.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøyskolen Kristianiaen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectInteraktivt designen_US
dc.subjectDigital plattform for veldedige donasjoneren_US
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectMixed method
dc.subjectIntervju som metode
dc.subjectSpørreundersøkelse
dc.titleEn digital tjeneste som øker donasjoner til veldedige organisasjoner : Act with CAREen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal