Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlindheim, Trond
dc.contributor.authorBorgås, Malin N.
dc.contributor.authorLunder, Astrid Gran
dc.contributor.authorLier, Eyvind
dc.contributor.authorStøles, Christian Edvard
dc.date.accessioned2021-10-15T09:49:26Z
dc.date.available2021-10-15T09:49:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823262
dc.description.abstractTemaet vi har valgt for oppgaven omhandler kaffebarmarkedet i Norge med hovedfokus på Oslo. Ideen er basert på vårt inntrykk av at kaffebarmarkedet i Oslo har blitt større og vokst frem som et urbant fenomen. Vi er også av den oppfatning at kaffebarer både er med på å definere Oslo sitt bybilde og vår generasjon. Av den grunn har vi undersøkt kaffebarmarkedet nærmere, og utviklet en analyse av dette markedet. Vi har avdekket hva som kjennetegner markedet og aktørene, samt identifisert hva som skal til for å lykkes som nyetablert. Vårt formål er å kartlegge de viktigste suksessfaktorene, som kan være fordelaktig å fokusere på i oppstartsfasen for å enklere lykkes i dette markedet. Forhåpentligvis vil resultatet kunne brukes av de som har lyst til å starte en kaffebar i Oslo, samt de som allerede driver en kaffebar i dag. Problemstillingen i oppgaven vår er følgende: «hva skal til for å lykkes som nyetablert kaffebar i Oslo?». For å hjelpe oss på veien mot svaret på denne problemstillingen har vi valgt å inkludere to forskningsspørsmål i oppgaven: «hva kjennetegner kaffebarmarkedet i Norge?» og «hvordan kan nyetablerte kaffebarer opparbeide seg et godt omdømme og en sterk merkevare overfor forbrukerne?». For å kunne besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene har vi benyttet oss av både kvalitativ og kvantitativ metode i arbeidet, som i vårt tilfelle innebærer en markedsanalyse, en spørreundersøkelse og flere intervjuer. Å benytte oss av flere metoder for innhenting av data var i vårt tilfelle avgjørende for resultatene våre, da vi ønsket å finne ut hva som var viktigst for både tilbydere og eiere. Arbeidet med oppgaven har resultert i flere faktorer som er viktige for å lykkes som en nyetablert kaffebar, men det er spesielt fire faktorer som har gått igjen som viktige for både eiere og forbrukere. Disse fire faktorene er kaffekvalitet, service, atmosfære og beliggenhet. Dersom man som nyetablert kaffebar fokuserer på dette, i tillegg til å forstå hvorfor det er viktig – vil sjansene bli høyere for å lykkes som en kaffebar i Oslo.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.subjectMarkedsanalyseen_US
dc.subjectKaffebaren_US
dc.subjectMarkedsføring og salgsledelseen_US
dc.titleBacheloroppgaveen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal