Show simple item record

dc.contributor.advisorFriberg, Henning
dc.contributor.authorWessel, Julia
dc.contributor.authorSkaanes, Kristin
dc.contributor.authorBølgen, Anna
dc.contributor.authorVestby, Anne Cathrine
dc.date.accessioned2021-10-15T10:30:11Z
dc.date.available2021-10-15T10:30:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823286
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvilken betydning unikhet i hotellkonsept vil ha for betalingsviljen i ferie- og fritidsmarkedet. Hotellmarkedet har i senere tid endret seg fra det å være et sted å sove, til å skape unike hotellopplevelser. Basert på Hotelia-rapporten 2019 kan vi se at de unike hotellkonseptene på markedet viser til best resultater gjennom det siste året, noe som ga oss en indikasjon på at dette er noe som kan være relevant å utforske nærmere. Vi ønsker derfor å se nærmere på hvilke faktorer som kan bidra til å skape et unikt konsept og hvilken betydning serviceleveransen har for et hotell for å kunne fremstå som unikt. Vi har i denne oppgaven benyttet oss av kvalitativt forskningsdesign og semistrukturerte intervjuer med et fenomenologisk perspektiv. Basert på våre kriterier for intervjuguiden, har vi intervjuet fem personer fra bransjen som hadde relevant erfaring, kompetanse og stilling. Vi presenterte de samme spørsmålene til alle for å få best mulig sammenligningsgrunnlag, men varierte noe på oppfølgingspørsmålene ved behov. Basert på teori og informasjon fra informantene, danner dette grunnlaget for funnene våres i denne oppgaven og konklusjonen på vår problemstilling. Vi samlet svarene fra informantene etter en kodegruppering for å sammenligne og trekke ut de viktigste funnene. Etter å ha analysert datamaterialet har vi kommet frem til at det er flere faktorer som spiller inn i hvilken grad et hotellkonsept kan anses som unikt, hvor vi også kan konkludere med at mye samsvarer med teorien. Det er blant annet vesentlig å kunne skille seg ut fra konkurrentene ved ulike differensierende faktorer som eksempelvis historie, kultur, beliggenhet eller design. Viktigheten av å jobbe strategisk med verdikommunikasjon kommer tydelig frem, for å kunne tiltrekke seg riktig segment. Gjennom verdikommunikasjon vil man kunne skape en forventningsavklaring til gjesten, som skal sette standarden for hva man kan vente seg av hotellopplevelsen og servicen som medfølger. I tillegg kom det frem at det er vesentlig å ha en god prisstruktur som representerer god verdi for gjesten. Ved å ha en tydelig prispolitikk vil det skape forutsigbarhet for gjesten som øker sannsynligheten for at de aksepterer prisen som er satt. Nøkkelkundene ser produktet for dets best potensielle verdi og er et godt verktøy for å forbedre produktet for å nå sitt best mulig potensiale, og ved å vedlikeholde disse relasjonene vil det skape lønnsomme inntekter i fremtiden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHotelledelseen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectHotellkonsepteren_US
dc.titleBetydningen av unike hotellkonsepteren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal