Show simple item record

dc.contributor.advisorTonzig, Alice
dc.contributor.authorHessen, Sara Steine
dc.contributor.authorPedersen, Marie
dc.date.accessioned2021-10-22T09:37:12Z
dc.date.available2021-10-22T09:37:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824954
dc.description.abstractOppgavens hovedfokus har vært på to punkter, Instagram som markedsføringsplattform og bruken av plattformen for Lofoten som destinasjon. Vår problemstilling ble derfor: “På hvilke måter påvirker den digitale plattformen Instagram markedsføringen av Lofoten som destinasjon?”. Oppgavens vinkling vil ta utgangspunkt i hvordan Instagram som plattform benyttes av bedrifter i Lofoten og hvilken effekt dette har for destinasjonen. Teoriene og forskningsartikkelen som er utgangspunktet i oppgavens teori er med på å støtte opp mot de argumentene som fremkommer fra funnene i datainnsamlingen. Det teoretiske grunnlaget omhandler de viktigste teoriene for forståelsen av hvordan en digital plattform kan bidra til markedsføringen av en destinasjon. For å studere nærmere på vår problemstilling ble det brukt eksplorativt forskningsdesign. Etterfulgt av kvalitativ metode, hvor datainnsamlingen ble gjennomført med 6 semi-strukturerte intervjuer. Informantene var delt i to grupper, hvorav tre fra bedrifter i Lofoten og tre markedsførere. Dette bidro til en dypere forståelse på hvordan Instagram som plattform er avgjørende for Lofoten som destinasjon og hvordan plattformen fungerer som markedsføringsverktøy. Det ble gjort et aktivt valg å gå grundig inn i de valgte teoriene og resultatene av dataene. Studien tyder på at det var mange sammenhenger mellom teori og empiri, men også noen ulikheter. Både informantene og teoriene fremmer viktigheten av å ta i bruk god digital markedsføringsstrategi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectReiselivsledelse og opplevelsesutviklingen_US
dc.subjectInstagramen_US
dc.subjectMarkedsføringen_US
dc.subjectTurismeen_US
dc.subjectLofotenen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.titlePåvirkningsfaktorer den digitale plattformen Instagram har for markedsføringen av Lofoten som destinasjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal