Show simple item record

dc.contributor.advisorFriberg, Henning
dc.contributor.authorHansen, Madelene Rostad
dc.contributor.authorPettersen, Hannah Thoen
dc.date.accessioned2021-10-22T10:27:08Z
dc.date.available2021-10-22T10:27:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824963
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi valgt å ta for oss utøvelsen av revenue management og hvordan kjerne- og støtteprosesessene i modellen av McGuire (2016) har blitt påvirket som følge av Covid-19 pandemien. Oppgavens formål er å belyse hvordan de ulike prosessene har blitt påvirket og gi innsikt i hvilke strategier som har blir tatt i bruk av revenue managere for å håndtere krisen. Revenue management har som formål å optimere hotellets inntekter, samt øke verdi for kunden. Vi hadde et ønske om å avdekke hvorvidt utøvelsen av revenue management har endret seg som følge av pandemien, eller om prosessene mer eller mindre forble de samme. Basert på dette valgte vi følgende problemstilling: Hvordan har Covid-19 påvirket utøvelsen av revenue management? I vår oppgave har vi tatt i bruk kvalitativ metode med dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode. Utvalget vårt bestod av syv nøye utvalgte informanter. Kriteriene for utvelgelsen var basert på om informantene hadde lang erfaring innenfor hotellbransjen og kunnskap om revenue management. Informantene ble stilt samme spørsmål slik at vi kunne sette de ulike perspektivene opp mot hverandre. Ved hjelp av relevant teori og data fra undersøkelsen har vi kommet frem til en konklusjon for å besvare vår problemstilling. Det er derimot forholdsvis lite teori på hvordan hotellbransjen håndterer en krise som er like omfattende som Covid-19 pandemien, åpenbart fordi vi aldri har opplevd en krise med like store konsekvenser som denne. Våre funn indikerer at det har blitt endringer i kjerneprosessene som følge av pandemien. Noen av prosessene spiller en større rolle i det daglige arbeidet under pandemien enn andre, og revenue managere må derfor tilegne seg en “ny normal”. Samarbeidet mellom avdelingene har vist seg å være grunnleggende for å ta markedsandeler på et marked med lav etterspørsel. Avslutningsvis vil vi komme med egne refleksjoner og forslag til videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHotelledelseen_US
dc.subjectRevenue managementen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectHotellbransjenen_US
dc.titleRevenue management under Covid-19 pandemien: En studie som undersøker hvordan utøvelsen av revenue management har blitt påvirket av Covid-19en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal