Show simple item record

dc.contributor.advisorHem, Alexander
dc.contributor.authorBergan, Hanna
dc.contributor.authorNiespodzinska, Natalia
dc.date.accessioned2023-12-06T17:41:35Z
dc.date.available2023-12-06T17:41:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3106288
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å utforske hvordan en gruppe forbrukere oppfatter emballasjen som et verktøy i skjønnhetsmerkenes kommunikasjon av samfunnsansvar. Hensikten er å kartlegge hvordan disse forbrukerne synes merkene fremstiller seg som ansvarlige. For å finne ut av dette så vi på teori om samfunnsansvar og tidligere forskning koblet mot dette. Videre gikk vi inn på hvilke attributter ved emballasjen som har en påvirkning på målgruppens oppfatning av samfunnsansvar. Det inkluderte blant annet materiale, resirkulering og gjenbruk, design og utseende, sertifiseringer og ingredienser. Disse ble vurdert som avgjørende attributter da alle er synlige på den fysiske emballasjen. Oppgaven er basert på kvalitativ metode med deduktivt design. For å samle inn data benyttet vi oss av dybdeintervju hvor vi fikk innsikt i hvordan målgruppen oppfattet emballasjens attributter. Et deduktivt design forstår målgruppen ut ifra deres perspektiv sammen med eksisterende teori, og ble vurdert som hensiktsmessig til å svare på problemstillingen. Behandling av data ga oss innsikt i målgruppens oppfatning av informasjon og risiko tilknyttet skjønnhetsprodukter. Vi delte intervjuguiden i seks deler som utgjorde skjønnhetsprodukter, sertifiseringer, dyrevelferd, emballasje, ingredienser og kommunikasjon. Funnene har vist oss hvor viktig en gjennomtenkt strategi er, for å nå ut til forbrukerne. Blant annet viser det seg at forbrukere kun er oppmerksomme for samfunnsansvarlig initiativ når den er tydelig. I tillegg eksisterer det en ubalanse mellom for lite informasjon og for mye informasjon. Resultatene viser hvor viktig emballasjen er som et markedsføringsverktøy når det gjelder kommunikasjon rundt samfunnsansvar i skjønnhetsindustrien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMOG5100en_US
dc.subjectMaster i markedsføringsledelseen_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.subjectSkjønnhetsindustrien_US
dc.subjectEmballasjeen_US
dc.subjectSamfunnsansvaren_US
dc.subjectForbrukereen_US
dc.subjectForbrukeradferden_US
dc.titleEmballasje som indirekte kommunikasjonsverktøy for formidling av samfunnsansvar i skjønnhetsindustrienen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal