• Var det ikke mitt fjell likevel? 

      Dalermoen, Tuva Riise; Nygård, Elisabeth (Bachelor thesis, 2019)
      Vi har i denne oppgaven valgt å undersøke “hvordan kan det skje et stedstap som emosjonell konsekvens av økt turisme, for lokalbefolkningen i Flakstad kommune?”. Vi har undersøkt stedsidentiteten til våre informanter (og ...