• Treningsmotivasjon hos Oslo-studenter. 

      Karlsen, Jeanette; Kolvig, Kamilla (Bachelor thesis, 2014-10-17)
      Oppgaven er gjort med bakgrunn i vår personlige interesse for hva som gjør at noen mennesker lykkes godt med trening mens andre føler de ikke får inn gode rutiner på det, når de har samme utgangspunkt. Problemstillingen ...