• Sosiale epidemier - En studie av hva som leder til smittsom atferd 

      Neely, Aleksander; Lien, Tobias; Lauritzen, Tormod Berg (Bachelor thesis, 2016-11-15)
      Oppgavens overordnede problemstilling er: Hvordan legger norske markedsføringspraktikere opp til sosiale epidemier, og hvordan samsvarer det med eksisterende teori? Oppgavens hensikt er å få en dypere forståelse for ...