• Påvirkningsfaktorer for norsk entreprenørskap i Kamerun 

      Frostad, Isabelle; Løkkebø, Tonette; Seth, Ann-Katrin (Bachelor thesis, 2016-11-17)
      Hensikten med bacheloroppgaven var å undersøke og å finne frem til hvilke faktorer innad i kultur og relasjonsbygging som ser ut til å ha størst påvirkning ved en bedrifts etablering i et fremvoksende marked på det afrikanske ...