• eWOM på Facebook 

      Braathen, Helene Ueland; Simonsen, Marte (Bachelor thesis, 2017-10-11)
      Når vi skrev denne oppgaven om eWOM og kunders påvirkningskraft, ønsket vi å undersøke om informasjonssøking, personlig innflytelse og negativ omtale hadde en påvirkning på kjøpsintensjonen til en forbruker. Vi ville ...