• TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE 

      Sjølie, Silje; Ruud, Kristina (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med et utvalg av de skandinaviske hotellkjedene. Studiet er basert på ulike strategier og modeller som i kontekst med vår problemstilling og hypoteser belyser temaet turnover i ...