• Nordfjords ulike sider: turismens konsekvenser. 

   Søegaard, Oda; Grodås, Nicole Pacheco Valle (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven er å utforske hvilke tiltak organisasjoner og virksomheter i Nordfjord iverksetter som bidrar til en mer bærekraftig vekst i reiselivet. Samtidig ønsker vi å avdekke hvilke hindringer og utfordringer ...
  • Self-concept, en underliggende motivasjon for den norske adventureturisten? 

   Nilsen, Eirik Bekkevar; Midtbø, Trond-Reidar (Bachelor thesis, 2017-10-16)
   Når vi begynte arbeidet med denne bacheloroppgaven ønsket vi å dykke ned i et tema som tok oss inn i hodet på et gitt segment for å definere mer underliggende grunner til hvorfor vedkommende handlet som de gjorde i forhold ...