• Merking av reklameinnlegg på blogg 

   Bjørnstad, Tina; Dalseth, Stine Strøm; Tjønnøy, Helga (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Tema for denne oppgaven er markedsføring gjennom store livsstilsblogger. Problemstillingen er "Reklameinnlegg på blogg - har merkingen noe innvirkning på kjøpsintensjonen til leserne?" Med denne oppgaven ønsket vi å ...
  • Persuasion Knowledge – Forbrukernes kunnskap om påvirkning 

   Svensson, Thea Brustad; Sæther, Oda Ingrid; Skaarud, Anette (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Denne bacheloroppgaven har et hovedfokus på teorien Persuasion Knowledge. Persuasion Knowledge er en teori som ble utviklet av Friestad og Wright (1994). Den dreier seg om at forbrukere har kunnskap om påvirkning, noe ...