Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsrud, Weronika
dc.contributor.authorKirkerud, Janne
dc.contributor.authorKleppa, Mona
dc.date.accessioned2014-10-15T15:13:36Z
dc.date.available2014-10-15T15:13:36Z
dc.date.issued2014-10-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223970
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg økt forbruk til hund i Norge. Vi ser på hvilke faktorer som fører til et økt forbruk til hund hvor vi trekker inn relasjon mellom hund og eier, holdning til luksus og ulike motivasjonsteorier, hvor selvbestemmelsesteorien, aspirasjon og ytre og indre motivasjon er sentralt. Problemstillingen vår er følgende: Hvilke faktorer kan forklare økt forbruk til hund i Norge? Bakgrunnen for tema er kjøp av merkeklær til barn i tidlig alder og fenomenet iøynefallende forbruk. Oppgaven starter med en konkretisering av forbruket til hund og ser på dette markedet er i dagens Norge. Videre ser vi på hvor stor del hunden er for menneskets liv og hva som kan påvirke relasjon mellom hund og eier. Holdningen til luksus blant hundeeiere blir presentert sammen med forbrukerutviklingen i Norge. Vi avslutter teorikapittelet med ulike motivasjonsteorier samt selvbestemmelsesteorien til Ryan og Deci (1985) for å svare på hva som motiverer hundeeiere til kjøp av luksuriøse varer og tjenester til sin hund. For denne bacheloroppgaven har vi benyttet oss av kvantitativ metode. Vi har gjennom et kausalt forskningsdesign (årsak, virkning) foretatt en tverrsnittsundersøkelse i form av et spørreskjema. Flere av spørsmålene er tatt fra ulike måleskalaer, blant annet ”The dog Attitude Scale” og selvbestemmelsesteorien (Deci og Ryan 1985). Innsamlet datamateriale er blitt analysert via SPSS-programmet IBM Statistics. Resultatet av analysen viste at relasjon mellom hund og eier, holdning til luksus og aspirasjon har en sammenheng med økt forbruk til hund. Vi avslutter oppgaven med å ta høyde for andre påvirkningsfaktorer til økt forbruk som kan danne grunnlag for videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectForbruknb_NO
dc.subjectHundnb_NO
dc.titleFOR ET HERLIG HUNDELIV – ØKENDE FORBRUK TIL HUND I NORGE.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record