Show simple item record

dc.contributor.authorMartinsen, Karoline Østby
dc.contributor.authorAanerud, Håkon
dc.contributor.authorAarsand, Rebekka Grant
dc.date.accessioned2015-10-23T09:31:25Z
dc.date.available2015-10-23T09:31:25Z
dc.date.issued2015-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357868
dc.description.abstractKompetansesamfunnet vi lever i setter høyere krav til sine samfunnsborgere enn tidligere. Flere tar høyere utdanning for å sikre seg en attraktiv posisjon i arbeidsmarkedet. En relevant utdanning er ansett som essensielt i konkurransen om de attraktive stillingene, men en utdannelse alene er ikke nødvendigvis nok. Vi diskuterer utdanningstematikken gjennomgående med utgangpunkt i det sosiale rom. Det sosiale rom er et sosiologisk begrep av Pierre Bourdieu, som beskriver individets klasseposisjon og sammensetningen av kulturell- og økonomisk kapital. I vår drøftelse av mobilitet i det sosiale rom, vektlegger vi en utvidet forståelse av begrepet og diskuterer sosial kapital, sosial klasse og habitus. Ledelse er et trendbegrep som oftere blir nevnt i forbindelse med ønskede arbeidsstillinger blant unge i dag, og det diskuteres om de unge har urealistiske forventninger til hvilket utbytte de sitter igjen med etter endt utdanning. Særlig når man har betalt flere hundre tusener for utdannelsen. Markedshøyskolen er en høyskole som tilbyr flere retninger innenfor merkantile fag, og markedsføring er den studieretningen som er ansett som mest populær. Vi vil belyse hvilke bakenforliggende faktorer som kan påvirke valg av utdanning i nettopp denne retningen. Ved å se nærmere på eksisterende sosiologiske teorier og diskutere deres relevans i 2015. Nyere forskning av blant annet Marianne Nordli Hansen og Arne Mastekaasa, samt refleksjoner av Knut Kjeldstadli og Karl Fredrik Tangen belyser dagens situasjon. Gjennom intervjuer med Markedshøyskolens studenter, har vi fått gode refleksjoner om hvilke faktorer som førte dem til å velge en merkantil studieretning. Gjennom diskursanalysen kartlegger vi et utvalg av Markedshøyskolens representasjon og overtalelsesmidler. Våre funn viser at sosial klasse og bakgrunn har en innvirkning på valg av utdanning i markedsføring. Informantene viser også at de verdiene Markedshøyskolen kommuniserer, blir gjenkalt i deres refleksjoner. Vi konkluderer med at sosial kapital kan muliggjøre mobilitet i det sosiale rom.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDiskursanalysenb_NO
dc.titleDet sosiale rom. Fra utdanning til marked i kompetansesamfunnet.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record