Show simple item record

dc.contributor.authorMagnussen, Siv Grete
dc.contributor.authorHoel, Karin
dc.date.accessioned2016-04-14T08:57:09Z
dc.date.available2016-04-14T08:57:09Z
dc.date.issued2016-04-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385565
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler temaet akupunktur og insomnia. Insomnia har i de senere årene blitt et stadig større problem i befolkningen (2,3). Ferske tall fra Norge viser at forekomsten av insomnia blant voksne økte fra 11,9 prosent til 15,5 prosent i perioden 2000 til 2010 (3).Vi ønsker å belyse om Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) kan tilby en virkningsfull behandling som kan være et supplement til konvensjonell behandling. Problemstillingen i vår oppgave er: ”Hvordan beskrives insomnia i TKM, og samsvarer dette med nyere forskning og klinisk praksis?” Vi har valgt å gjøre denne oppgaven til et kvalitativt dybdeintervju og en litteraturstudie. Formålet er å få oversikt over kunnskap som finnes om temaet insomnia innen litteratur, forskning og klinisk praksis. Vi vil presentere fire litteraturforfattere, tre RCT-studier, to reviews og erfaringer fra to informanter (2,4–13). Oppgaven belyser hvordan de beskriver etiologi, syndromer, ubalanser, og behandling i forhold til insomnia. Resultatene av studiene og den kliniske praksisen viser til positive effekter av akupunktur ved insomnia. Informantene fra klinisk praksis forteller om god effekt med sine behandlinger, og forskningen ser ut til å underbygge dette. Ut fra det materiale vi har benyttet kan vi konkludere med at akupunktur har god effekt. Beskrivelsen av insomnia i TKM synes i stor grad å samsvare med nyere forskning og klinisk praksis. Da vårt materiale har vært begrenset, kan det ikke konkluderes generelt for virkningen av akupunktur mot insomnia. Dersom vi hadde benyttet andre kilder kunne vi fått et annet resultat. Noen av studiene viser mangler ved utførelse, dokumentasjon og rapportering i forhold til STRICTA. Vi ser det hensiktsmessig at flere og bedre kvalitetsstudier omkring temaet blir utført. De positive resultatene som er blitt belyst i oppgaven bør undersøkes videre med nye og bedre kvalitetsstudier. Dette kan muliggjøre en konklusjon på akupunkturens virkning på insomnia.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectInsomnianb_NO
dc.subjectTKMnb_NO
dc.titleAkupunktur og insomnianb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge