Now showing items 1-20 of 199

  • Hjelp, jeg vil sove 

   Torgersen, Nina (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se på akupunkturbehandling ved insomni og prøvd å belyse, samt svare på følgende problemstilling: Hvordan kan akupunkturbehandling påvirke pasienter med insomni? Grunnet oppgavens omfang ...
  • Akupunkturbehandling av kronisk ikke-bakteriell prostatitt 

   Kolberg, Thor Arne Lunde (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Tittel 前列腺炎 (Qián liè xiàn yán, prostatitt): Akupunkturbehandling av kronisk prostatit. Bakgrunn Så mange som 15 % av voksne menn rammes av lidelsen kronisk prostatitt (1). Etiologien til ikke-bakteriell kronisk prostatitt ...
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og Akupunktur 

   Baade, Siri Tefre; Egedal, Sidsel (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Mange lever med diagnosen Posttraumatisk stresslidelse, og det er forventet at flere i fremtiden vil få stilt diagnosen. Det er sannsynlig at flere vil oppsøke alternative behandlingsmetoder for lidelsen, ...
  • Akupunktur og migrene 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne bacheloroppgaven ønsker å belyser hva forskning sier om effekten av akupunktur på migrene gjennom problemstillingen: ”Hva sier forskning om effekten av akupunktur på migrene?”. Metode Har valgt å bruke en ...
  • Akupunktur og treningskapasitet – en kasusstudie 

   Morken, Arne (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Det er skrevet og forsket mye på virkningen av akupunktur for å lindre og helbrede sykdom, men lite om akupunktur som verktøy og metode for å forbedre normalfunksjon hos friske mennesker. I denne oppgaven ser jeg på bruk ...
  • Fødselsstimulerende akupunktur - en litteraturstudie 

   Greve, Tine (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Problemstilling: Hvilke vurderinger bør jordmødre som anvender fødselsstimulerende akupunktur ved fødselsdystoci gjøre med hensyn til valg av akupunkturpunkter? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor jeg har ...
  • Akupunktur og hetetokter 

   Østby, Kristin Strøm (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven handler om akupunktur og hetetokter i overgangsalderen. Mange kvinner opplever plager i overgangsalderen, og den vanligste av dem er hetetokter. Problemstillingen er: ”I hvilken grad kan akupunktur ha ...
  • Atopisk Dermatitt og Kosthold 

   Aavik, Marion Therese (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  • Overgangsalder og hetetokter 

   Holter, Siri Elisabeth (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Mange kvinner opplever plager relatert til overgangsalderen, og i den vestlige del av verden er hetetokter den vanligste plagen. Målet med denne oppgaven var å se om akupunktur kunne være en effektiv behandlingsform for ...
  • I hvilken grad kan akupunktur påvirke atrieflimmer? 

   Rapstad, Tone (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Temaet i denne bacheloroppgaven er atrieflimmer og akupunktur. Oppgaven er besvart som en litterær oppgave med fokus på skriftlige kilder som litteratur og forskning rundt temaet (Dalland 2012). Problemstilling er: ”I ...
  • Revmatoid artritt 

   Forsland, Christina (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Bakgrunn for oppgaven er Revmatoid artritts (RA) omdiskuterte behandlingsstrategier. RA er en av flere autoimmunelidelser, som man ikke vet direkte årsak til og som ikke er kurativ. Det er et omfattende sykdomsforløp, og ...
  • I hvilken grad kan akupunktur ha effekt i rehabilitering etter hjerneslag? 

   Hangerhagen, Anja Helene (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Bakgrunn for oppgave: Bacheloroppgave i akupunktur ved Norges Helsehøyskole, Campus Kristiania. Problemstilling: I hvilken grad kan akupunktur ha effekt i rehabilitering etter hjerneslag? Metode: Litteraturstudie er blitt ...
  • Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte 

   Tingsrud, Ruth Helene (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert ...
  • Polycystisk ovarie syndrom og akupunktur 

   Jektvik, Silje (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Bakgrunn for oppgaven Polycyctisk ovarie syndrom er den vanligste hormonelle ubalansen hos kvinner i befruktningsdyktig alder (1). Denne kroniske tilstanden rammer 5-6% av disse kvinnene (2). Det er også den største årsaken ...
  • Akupunktur og allergisk rhinitt 

   Blakar, Heidrun Jensen; Ruud, Magnus Hestbråten (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Problemstilling Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet akupunktur og allergisk rhinitt. Temaet undersøkes gjennom problemstillingen: «Hvordan forklarer tradisjonell kinesisk medisin allergisk rhinitt, og i hvilken grad ...
  • Akupunktur i en vestlig-medisinsk forståelsesramme 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Akupunkturen har opprinnelig utviklet seg i en helt annen kontekst enn vestlig medisin. TKM har dype røtter i kulturen i Kina, og det er nødvendig å forstå denne historien for å forstå TKM. TKM er et teorifundament som har ...
  • Lettere depresjon 

   Johansen, Mette (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  • Elitesvømmeres subjektive oppfattelse av intensitet 

   Ahlstrøm, Bendik Durmisi; Skau, Lars Henrik (Bachelor thesis, 2015-09-29)
  • IRRITABEL TARM SYNDROM – Visceral hypersentitivitet og hyperalgesi 

   Moe, Marthe Christensen; Bjørkeng, Hanne Sne (Bachelor thesis, 2015-09-29)