Now showing items 1-20 of 199

  • Acupuncture and stroke 

   Mohagen, Marianne (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Background: 15000 Norwegians are affected by stroke each year, with the direct cost estimated to be 7-8 billion kroner yearly (1). Stroke is prevalent mainly in the elderly, and with an increasing number of elderly people ...
  • Adaptation ideas in osteopathy and its relevance for patients presenting with nonspecific low back pain 

   Berglyd, Kristiane; Lund, Liselotte Bryngelsson (Bachelor thesis, 2015-09-29)
   A substantial amount of patients, seeking primary health care, suffer from conditions where a clear pathological lesion cannot be found. These conditions, categorized as medically unexplained symptoms, can cause disability ...
  • Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie 

   Jonassen, Jessica Synnøve; Vadstein, Silje (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass. Dagens samfunn stiller mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen, ...
  • Akupunktur i en vestlig-medisinsk forståelsesramme 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Akupunkturen har opprinnelig utviklet seg i en helt annen kontekst enn vestlig medisin. TKM har dype røtter i kulturen i Kina, og det er nødvendig å forstå denne historien for å forstå TKM. TKM er et teorifundament som har ...
  • Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte 

   Tingsrud, Ruth Helene (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert ...
  • Akupunktur mot kroniske korsryggsmerter: en litteraturstudie av teori og nyere forskning 

   Hansen, Maria Omberg; Jerring, Fredrikke Sofie (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Bakgrunn for oppgaven Korsryggsmerter er en av de vanligste årsakene for besøk hos fastlege her til lands (1). Rygglidelser er den største enkeltdiagnosen for trygdeutbetalinger i Norge, sammen med nesten 15% av ...
  • Akupunktur og Allergisk Rhinitt 

   Skaret, Nina Wiggen (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn for oppgaven: Valg av temaet begrunnes med egen interesse for å få en bedre innsikt og forståelse av diagnosen, med tanke på erfaring og fremtidig klinisk arbeid. Allergisk rhinitt er en lidelse som er stort utbredt ...
  • Akupunktur og allergisk rhinitt 

   Blakar, Heidrun Jensen; Ruud, Magnus Hestbråten (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Problemstilling Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet akupunktur og allergisk rhinitt. Temaet undersøkes gjennom problemstillingen: «Hvordan forklarer tradisjonell kinesisk medisin allergisk rhinitt, og i hvilken grad ...
  • Akupunktur og hetetokter 

   Østby, Kristin Strøm (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven handler om akupunktur og hetetokter i overgangsalderen. Mange kvinner opplever plager i overgangsalderen, og den vanligste av dem er hetetokter. Problemstillingen er: ”I hvilken grad kan akupunktur ha ...
  • Akupunktur og hetetokter i overgangsalder 

   Moen, Hilde Nyhus (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  • Akupunktur og insomnia 

   Magnussen, Siv Grete; Hoel, Karin (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Denne oppgaven omhandler temaet akupunktur og insomnia. Insomnia har i de senere årene blitt et stadig større problem i befolkningen (2,3). Ferske tall fra Norge viser at forekomsten av insomnia blant voksne økte fra 11,9 ...
  • Akupunktur og irritabel tarm syndrom (IBS); en litteraturstudie med fokus på reduksjon av stress 

   Hammer, Trine; Nerland, Helge André Dønnum (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Bakgrunn og hensikt Irritabel tarm syndrom (IBS) er en utbredt diagnose hvor forhøyet stress respons antas å være en av flere mulige disponerende faktorer. Det er i vestlig medisinsk litteratur lagt frem flere hypoteser ...
  • Akupunktur og medikamentelle bivirkninger 

   Willersrud, Susanne; Andresen, Eirin Gislerud (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Et stadig økende antall krefttilfeller i Norge, gir et stadig økende antall pasienter som må gjennomgå cellegiftbehandling. En vanlig bivirkning ved denne behandlingen er kvalme. Da det per i dag ikke finnes gode nok ...
  • Akupunktur og migrene 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne bacheloroppgaven ønsker å belyser hva forskning sier om effekten av akupunktur på migrene gjennom problemstillingen: ”Hva sier forskning om effekten av akupunktur på migrene?”. Metode Har valgt å bruke en ...
  • Akupunktur og migrene 

   Waage, Lise (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Innledning: Denne oppgaven ønsker å undersøke effekten av akupunktur ved forebyggende behandling av migrene, gjennom problemstillingen: ” I hvilken grad er akupunktur effektiv i forebyggende behandling av migrene?”. Oppgaven ...
  • Akupunktur og Spiseforstyrrelse 

   Kraus, Dorothee (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Bakgrunn: Anorexia nervosa er en ”moderne” sykdom som ikke blir nevnt i historiske kinesiske tekster. Moderne TKM forfattere beskriver teorier i forbindelse med AN, men per i dag finnes det ingen omfattende forståelse ...
  • Akupunktur og treningskapasitet – en kasusstudie 

   Morken, Arne (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Det er skrevet og forsket mye på virkningen av akupunktur for å lindre og helbrede sykdom, men lite om akupunktur som verktøy og metode for å forbedre normalfunksjon hos friske mennesker. I denne oppgaven ser jeg på bruk ...
  • Akupunktur ved kroniske nakke- og lave ryggsmerter og kostnytteeffekten av behandlingsformen – en litteraturstudie 

   Moholt, Markus Harstad; Karlsen, Kristoffer Andrè (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Forekomsten av muskel- og skjelettplager er svært utbredt i Norge og er den vanligste årsaken til legemeldt sykefravær. Samfunnskostnadene forbundet med nakke- og lave ryggsmerter utgjør om lag 165 milliarder ...
  • Akupunktur, infertilitet og IVF 

   Vindenes, Hanne Listøl (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn: Ufrivillig barnløshet er ett problem som rammer omtrent 10 % av den norske befolkningen og det er en økende andel som søker hjelp til å bli gravide. 3-4% av barna som blir født hvert år i Norge blir til ved ...
  • Akupunkturbehandling av kronisk ikke-bakteriell prostatitt 

   Kolberg, Thor Arne Lunde (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Tittel 前列腺炎 (Qián liè xiàn yán, prostatitt): Akupunkturbehandling av kronisk prostatit. Bakgrunn Så mange som 15 % av voksne menn rammes av lidelsen kronisk prostatitt (1). Etiologien til ikke-bakteriell kronisk prostatitt ...