Show simple item record

dc.contributor.authorSkaret, Nina Wiggen
dc.date.accessioned2016-04-19T11:00:06Z
dc.date.available2016-04-19T11:00:06Z
dc.date.issued2016-04-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2386251
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven: Valg av temaet begrunnes med egen interesse for å få en bedre innsikt og forståelse av diagnosen, med tanke på erfaring og fremtidig klinisk arbeid. Allergisk rhinitt er en lidelse som er stort utbredt både i Norge og på verdensbasis, og medikamentell behandling er både kostbart og gir ofte bivirkninger(1,2,3). I dag er det flere som søker akupunktur som alternativ behandling, og det er også interessant å undersøke om nyere forskning kan påvise effekt av behandlingsmetoden. Problemstilling: Bacheloroppgaven tar for seg temaet akupunktur og allergisk rhinitt og belyses gjennom problemstillingen: «Hvordan diagnostiseres og behandles allergisk rhinitt i Tradisjonell Kinesisk Medisin og gjenspeiles dette i nyere forskning?». Metode: Oppgaven bygger på et litteraturstudie hvor systematiske søk i pensumlitteratur, artikler, forskningsstudier og annen relevant litteratur har blitt gjennomgått. Forskningsstudier har blitt funnet via anerkjente databaser som Amed, Medline og Embase, hvor søkeordene acupuncture theraphy, acupuncture.tw., allergic rhinitis og allergis rhinitis.tw. har blitt brukt. Resultater: Ut i fra fire ulike forfattere ble teorier bak allergisk rhinitt, TKM-diagnoser og behandlingsprinsipper med anbefalte akupunkturpunkter lagt frem. Forfatterne har brukt ulike TKM-diagnoser til å forklare allergisk rhinitt, men samtlige forfattere er enig i at allergisk rhinitt forklares med enten en Wei Qi Xu-tilstand eller Xu-tilstander i Zang-Fu organene Lunge, Milt og Nyre, enten alene eller i ulike kombinasjoner(12,16,17,18). De er også enige i at Vind er til stede under en allergisk reaksjon. Behandlingsprinisippene er å fjerne ytre patogene faktorer og styrke det svekkede organet. Det er noen ulikheter og uenigheter i punktvalget blant de forskjellige forfatterne, men vi kan likevel se at forfatterne ofte bruker lokale punkter og ST36 ved behandling av AR. Det blir fremlagt 2 RCT-studier og en systematisk oversikt. Den ene RCT-studien omhandler effekten av akupunktur hos pasienter med sesongallergisk rhinitt, og den andre om effektiviteten og sikkerheten av akupunktur i behandling av allergisk rhinitt(2,20). Den systematiske oversikten ønsker å evaluere den kliniske effekten av akupunktur i behandlingen av allergisk rhinitt hvor den tar for seg 7 studier som innfridde deres inklusjonskrav, men hvor kun 2 av disse var av god kvalitet(3). Studiene viser forskjellig grad av effekt, men to av tre artikler er positive til at akupunktur gir signifikant forbedring av symptomene og livskvalitet. Den systematiske oversikten konkluderer med at det trengs flere større studier på området. Konklusjon: Studiene gjenspeiler ikke fullt TKM-teorien, for i behandlingen av allergisk rhinitt bruker forfatterne ulike ubalansemønstre for å tilpasse behandlingen og bruk av akupunkturpunkter til hver pasient, mens i forskningen presiseres ikke dette like godt(2,3,12,16,17,18,20). De to RCT-studiene benytter i stor grad akupunkturpunkter som er anbefalt i TKM-litteraturen, men vi får ikke vite hvilke punkter som ble brukt i de forskjellige studiene i den systematiske oversikten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectAkupunkturnb_NO
dc.subjectAllergisk Rhinittnb_NO
dc.subjectLitteraturstudienb_NO
dc.titleAkupunktur og Allergisk Rhinittnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge