Show simple item record

dc.contributor.authorWillersrud, Susanne
dc.contributor.authorAndresen, Eirin Gislerud
dc.date.accessioned2016-04-19T11:18:45Z
dc.date.available2016-04-19T11:18:45Z
dc.date.issued2016-04-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2386258
dc.description.abstractEt stadig økende antall krefttilfeller i Norge, gir et stadig økende antall pasienter som må gjennomgå cellegiftbehandling. En vanlig bivirkning ved denne behandlingen er kvalme. Da det per i dag ikke finnes gode nok kvalmestillende medikamenter, søker pasientene alternative metoder for å lindre symptomene. Blant alternative behandlinger for kvalme er akupunktur øverst på listen. Vi ønsker med denne oppgaven å gå i dybden på hvordan akupunktur kan påvirke bivirkninger som følge av cellegiftbehandling, da det også er et personlig ønske for oss å kunne bidra til å lindre symptomer for denne pasientgruppen. I oppgaven har vi tatt for oss problemstillingen: Hvordan kan akupunktur påvirke bivirkninger som følge av cellegiftbehandling? -med fokus på kvalme hos kreftpasienter. For å belyse problemstillingen har vi benyttet dybdeintervju som metode. Det har blitt utført søk i databaser, og benyttet Tradisjonell Kinesisk Medisinsk (TKM) litteratur fra høyskolens pensumliste. I teorikapittelet presenterer vi kvalme sett fra et vestlig medisinsk perspektiv og hva forfatterne sier i TKM. Vi har i tillegg sett på tre forskjellige studier for å se hva forskning sier om temaet, samt intervjuet to informanter for å få høre en akupunktørs erfaring fra klinisk praksis. Det vi konkluderer med i denne oppgaven er at det er nødvendig med flere enn ett akupunkturpunkt for å behandle kvalme som følge av cellegiftbehandling. Denne vurderingen er gjort ut ifra resultatene som er kommet fram av forskning og intervju med informanter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectAkupunkturnb_NO
dc.titleAkupunktur og medikamentelle bivirkningernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge