• Pakningsdesign for insekter som mat 

      Bredesen, Eline Whist (Bachelor thesis, 2017-09-07)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i insekter som mat, med hensikt å utvikle et appellerende pakningsdesign. På grunn av verdens voksende befolkning vil det ikke ta få år før det tilslutt ikke er nok områder til å avle og ...