Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Marte
dc.contributor.authorPhengphan, Sukhontharos
dc.date.accessioned2016-10-13T06:42:58Z
dc.date.available2016-10-13T06:42:58Z
dc.date.issued2016-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414813
dc.description.abstractI bacheloroppgaven vår har vi undersøkt hvordan lavkarbodiett påvirker HbA1c-nivået hos pasienter med diabetes type 2. Temaet er både aktuelt og har vært gjennomgående i vårt studie i ernæring. Lavkarbodietten har vært mye omdiskutert i media og fått mye oppmerksomhet i Norge. I tillegg er diabetes type 2 en økende sykdom med en eksplosiv utvikling i antall nye tilfeller de siste par årene. Vi har derfor valgt å besvare denne problemstillingen: “Hvilken effekt har lavkarbodiett på HbA1c-nivåer hos diabetes type 2-pasienter?”. Metoden vi har valgt er litteraturstudie. Vi har benyttet ulike søkemotorer for å finne fram relevante forskningsartikler som kan besvare problemstillingen. Imidlertid har vi vært kritiske til kildene vi har brukt. Resultatet fra forskningen har vist at lavkarbodiett har en HbA1c reduserende effekt hos diabetes type 2-pasienter de første 3-6 månedene. Etter seks måneder avtar effekten av lavkarbodietten, fordi HbA1c-nivåer økte igjen til nesten samme verdi som utgangspunktet. Vi konkluderte med at lavkarbodietten har en reduserende effekt og kan forbedre HbA1c-nivået hos diabetes type 2-pasienter på kort sikt, men ikke på lang sikt. Lavkarbodiett kan dermed være en anbefaling for diabetes type 2-pasienter med tanke på blodsukkerregulering på kort sikt. Det trengs ytterligere og mer omfattende forskning for å kunne fastslå om lavkarbodiett kan være en behandling av diabetes type 2 på lang sikt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectlavkarbodiettnb_NO
dc.subjecthemoglobin a1cnb_NO
dc.subjectdiabetes type 2nb_NO
dc.titleLavkarbodiettens effekt på blodsukkerregulering hos diabetes type 2-pasienternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge