Show simple item record

dc.contributor.authorAltersved, Mari
dc.contributor.authorBjørnstad, Maria Meinich
dc.contributor.authorBjercke, Erika
dc.date.accessioned2016-11-08T14:56:24Z
dc.date.available2016-11-08T14:56:24Z
dc.date.issued2016-11-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420196
dc.description.abstractI denne oppgaven ønsker vi å få svar på problemstillingen “Hva oppleves som stressende i frilansyrket?”. For å svare på dette, vil vi se på faktorene fleksibel arbeidstid, utrygg lønn, selvstendighet og usikkerhet. Vi har tatt i bruk Effort-Reward-Imbalance-model av Johannes Siegriest, som har hjulpet oss med å finne ut om det er en balanse mellom innsats og belønning hos frilansere, som igjen har hjulpet oss med å finne ut om det er en ubalanse som kan føre til stress. Vi vil nevne at vi har tilpasset ERI-modellen til vår egen, slik at noen faktorer er byttet ut med faktorer som passer bedre for å undersøke frilansere. Vi har tatt i bruk en kvalitativ metodisk tilnærming i form av semi- strukturerte intervjuer med et utvalg på sammenlagt syv tekstere og journalister. Dette har gitt oss mulighet til å samle inn mye informasjon fra et mindre antall informanter. I tillegg har vi tatt i bruk en kvantitativ undersøkelse i vår teoridel gjennomført av Grimsmo og Heen: Journalistundersøkelsen 2012. Videre ble informantene analysert på individnivå og drøftingen uført på gruppenivå basert på forskningsspørsmålene. Svarene vi har fått fra våre informanter har vært overraskende og ikke helt som forventet, noe som har gjort oppgaven meget spennende og interessant å jobbe med.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectfrilansarbeidnb_NO
dc.subjectstressnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleHva oppleves som stressende i frilansyrket?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge