Now showing items 1-20 of 366

  • Airbnb, borte bra men hjemme best? Hvorfor velger reisende Airbnb fremfor hotell, og vil Airbnb utgjøre en trussel for hotellbransjen? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Vi er fascinert av Airbnb da det skiller seg enormt fra andre overnattingsformer. Oppgaven baserer seg på flere interessante fagområder som blant annet forbrukeratferd, service og hotelldrift. Dette er noen av fagområdene ...
  • Albania- en potensiell merkevare? 

   Danielsen, Ingvild; Guldbrandsen, Stian Ihle; Henriksen, Mats (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

   Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
  • Alltid billig! Det dynamiske samspillet mellom Onboarding og Employer Brand: En casestudie om Lefdal Lagunen 

   Baug, Mathias; Nguyen, Huy (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår casestudie tar for seg de to HR-strategiske virkemidlene onboarding og employer brand hos Lefdals varehus på Laguneparken. Lefdal som organisasjon hadde sin oppstart på Bakkestua i Oslo i 1936. Siden den gang har de ...
  • Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

   Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...
  • Anmeldelser på TripAdvisor: en økende makt over hotellmarkedet? 

   Nowak, Pernille; Höjstedt, Lisa; Olsen, Hanne (Bachelor thesis, 2017)
   Besvarelsen tar i utgangspunktet forbrukerens tilbakemeldinger på TripAdvisor og hvordan hotellene kan bruke disse tilbakemeldingene til å forsterke deres svake sider. Vi har valgt å dele bacheloroppgaven inn i fem ...
  • Ansettelse ved første blikk? -en studie av «Hjem til jul», et rekrutteringsarrangement i regi av Sandefjord Næringsforening. 

   Hoff, Anita Romie; Kolbjørnsen, Marthe (Bachelor thesis, 2021)
   Nettverksbygging er en spennende måte å bygge en karriere og få nye muligheter på. I dagens kunnskapssamfunn, med alle sosiale medier vi har tilgjengelig, er dette mer aktuelt enn noensinne. «Hjem til jul» er et prosjekt ...
  • Anskaffelser på tvers av landegrenser: En casestudie av prosjektet Beitstadsundbrua 

   Tranaas, Sigrid; Mali, Solem (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Dagens samfunn er i stor grad preget av samarbeid på tvers av landegrensene og globalisering blir ofte omtalt i form av å knytte land tettere sammen. Samtidig står vi nå i en unik situasjon, relatert til coronaviruset, ...
  • ARBEIDSGIVERS HOLDNING TIL SENIORER 

   Haraldson, Kathinka; Brodalen, Kaja Hagen; Bautista, Jane Ethel Silang (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne oppgaven setter fokus på arbeidsgivers holdninger til seniorene i arbeidslivet. Hensikten er å forstå hvorfor holdningene oppstår. Vi har valgt å kun intervjue arbeidsgivere i privat sektor i norsk arbeidsliv i Oslo. ...
  • Arbeidsgivers styringsrett - arbeidsgivers endringsadgang 

   Payedar, Sonja Setare; Ballangby, Truls (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler et juridisk tema innenfor arbeidsrett, og oppgaven er basert på juridisk metode. Besvarelsens problemstilling er: “Hvilken ensidig rett har arbeidsgiver til å foreta endringer i arbeidsforholdet?” ...
  • Arbeidsgivers styringsrett. Styringsrett og nedbemanning - hvilket handlingsrom har arbeidsgiver? 

   Nylend, Linda Aker; Sorrøsten, Hans Wilhelm (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne avhandlingen behandler et juridisk tema innen norsk arbeidsrett. Problemstillingen som skal besvares er ”Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i en nedbemanningsprosess, i kraft av sin styringsrett?”. Med bakgrunn i ...
  • Arbeidslivet Trenger Seniorene 

   Bilben, Siri Killi; Vaage, Lisa Ulrikke Johansen (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på seniorer i arbeidslivet, og hva som skal til for å holde denne gruppen mennesker yrkesaktive. Vi har sett nærmere på hvordan utsatt yrkeskarriere kan oppnås ved å belyse følgende ...
  • Atferd: En studie om lederes selvinnsikt 

   Eid, Lusie; Farkas, Fredrik; Bø, Kristine (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Temaet for bacheloroppgaven er hvor klare ledere er over egen lederatferd, med et fokus rettet mot selvinnsikt. Oppgaven baserer seg på eksisterende teori og undersøkelser for å kunne belyse vår problemstilling. Teorien ...
  • Automatisering og digitalisering eller strategisk HR og relasjonsbygging; Hvordan vil HR-funksjonen se ut i fremtidens arbeidsliv? 

   Holta, Karen; Selstad, Linn; Hobbesland, Line (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   I lys av dagens samfunnsendringer, globalisering og digitalisering ble vi nysgjerrige på hvordan disse momentene som påvirker store deler av arbeidslivet, også kan påvirke hvordan HR vil utvikle seg i tiden fremover. Tankene ...
  • Autonomi i praksis. Marin IT. «På hvilken måte kan lederne i Marin IT bidra til at medarbeiderne mestrer autonomi?» 

   Møgster, Anna; Evensen, Amalie Tvilde; Flatin, Henriette (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   I denne oppgaven har vi undersøkt autonomi i en norsk IT-bedrift, og sett på hvilke utfordringer som er tilknyttet å gi medarbeiderne høy grad av autonomi. Formålet var å finne ut hva ledere kan gjøre, for at autonomi ...
  • Awareness of Non-functional Requirements in Agile Software Projects 

   Berg Hestvedt, Sebastian; Raae Stedje, Marie (Master thesis, 2020-05)
   In this master thesis, we have researched how different companies in the software development sector in Norway handles non-functional requirements, and which requirements should be emphasized. This has been ...
  • Är vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens” 

   Karlsson, Irmeli; Runnberg, Evelina (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Syftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar ...
  • Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • Bacheloroppgave 

   Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
   Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...
  • Bacheloroppgaven 

   Lindstad, Christina; Sætre, Sebastian (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. ...