• Alder er bare et tall... Eller? Betydningen av alder i rekrutteringsprosesser 

   Bakke, Lene (Bachelor thesis, 2021)
   Jeg har i flere år vært interessert i ansettelsesprosesser og feilansettelser, etter en jeg kjenner fikk beskjed at hun fikk nei til en jobb fordi hun var «for gammel» i en alder av 30 ble jeg veldig nysgjerrig på betydningen ...
  • ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

   Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
  • Alltid billig! Det dynamiske samspillet mellom Onboarding og Employer Brand: En casestudie om Lefdal Lagunen 

   Baug, Mathias; Nguyen, Huy (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår casestudie tar for seg de to HR-strategiske virkemidlene onboarding og employer brand hos Lefdals varehus på Laguneparken. Lefdal som organisasjon hadde sin oppstart på Bakkestua i Oslo i 1936. Siden den gang har de ...
  • Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

   Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...
  • ARBEIDSGIVERS HOLDNING TIL SENIORER 

   Haraldson, Kathinka; Brodalen, Kaja Hagen; Bautista, Jane Ethel Silang (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne oppgaven setter fokus på arbeidsgivers holdninger til seniorene i arbeidslivet. Hensikten er å forstå hvorfor holdningene oppstår. Vi har valgt å kun intervjue arbeidsgivere i privat sektor i norsk arbeidsliv i Oslo. ...
  • Arbeidsgivers styringsrett - arbeidsgivers endringsadgang 

   Payedar, Sonja Setare; Ballangby, Truls (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler et juridisk tema innenfor arbeidsrett, og oppgaven er basert på juridisk metode. Besvarelsens problemstilling er: “Hvilken ensidig rett har arbeidsgiver til å foreta endringer i arbeidsforholdet?” ...
  • Arbeidsgivers styringsrett. Styringsrett og nedbemanning - hvilket handlingsrom har arbeidsgiver? 

   Nylend, Linda Aker; Sorrøsten, Hans Wilhelm (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne avhandlingen behandler et juridisk tema innen norsk arbeidsrett. Problemstillingen som skal besvares er ”Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i en nedbemanningsprosess, i kraft av sin styringsrett?”. Med bakgrunn i ...
  • Arbeidslivet Trenger Seniorene 

   Bilben, Siri Killi; Vaage, Lisa Ulrikke Johansen (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på seniorer i arbeidslivet, og hva som skal til for å holde denne gruppen mennesker yrkesaktive. Vi har sett nærmere på hvordan utsatt yrkeskarriere kan oppnås ved å belyse følgende ...
  • Atferd: En studie om lederes selvinnsikt 

   Eid, Lusie; Farkas, Fredrik; Bø, Kristine (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Temaet for bacheloroppgaven er hvor klare ledere er over egen lederatferd, med et fokus rettet mot selvinnsikt. Oppgaven baserer seg på eksisterende teori og undersøkelser for å kunne belyse vår problemstilling. Teorien ...
  • Automatisering og digitalisering eller strategisk HR og relasjonsbygging; Hvordan vil HR-funksjonen se ut i fremtidens arbeidsliv? 

   Holta, Karen; Selstad, Linn; Hobbesland, Line (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   I lys av dagens samfunnsendringer, globalisering og digitalisering ble vi nysgjerrige på hvordan disse momentene som påvirker store deler av arbeidslivet, også kan påvirke hvordan HR vil utvikle seg i tiden fremover. Tankene ...
  • Autonomi i praksis. Marin IT. «På hvilken måte kan lederne i Marin IT bidra til at medarbeiderne mestrer autonomi?» 

   Møgster, Anna; Evensen, Amalie Tvilde; Flatin, Henriette (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   I denne oppgaven har vi undersøkt autonomi i en norsk IT-bedrift, og sett på hvilke utfordringer som er tilknyttet å gi medarbeiderne høy grad av autonomi. Formålet var å finne ut hva ledere kan gjøre, for at autonomi ...
  • Är vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens” 

   Karlsson, Irmeli; Runnberg, Evelina (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Syftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar ...
  • Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • BCR3100(mangler tittel. red. merk) 

   Tai, Pui Ling; Undall, Kristine; Thune-Larsen, Ruby Dawes (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Vi har tatt for oss hvordan motivasjonen til ansatte eventuelt kan bli påvirket av å få en ny leder. Vi har tatt for oss fire temaer vi vil undersøke som er relatert til problemstillingen; Motivasjon, lederstil, tilbakemeldinger ...
  • Bemanningsbransjens rolle i det fremtidige arbeidsmarkedet 

   Haugen, Rebecca Victoria; Haugen, Ines Berget; Gudbrandsen, Even Engkrog (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Hva lurer vi egentlig på, og kan vi faktisk få svar? Dette var spørsmål vi stilte oss selv tidlig i prosessen. Forskere og eksperter fra ulike felt er nå i gang med å predikere på hvilken måte ny teknologi vil transformere ...
  • Beste praksis key account management i en profesjonell tjenesteytende virksomhet 

   Vik, Filip (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven var å få innsikt og forståelse for hvordan et stort internasjonalt konsulentselskap utøver beste praksis key account management (KAM), og hvordan forholdet forløper seg mellom selskapets ...
  • Beyond Budgeting: ledelse i kunnskapsindustrien 

   Gottenborg, Siri Eriksen; Grosvold, Christine Korneliussen; Bakke, Rebekka (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har sett på hvordan Miles Oslo AS benytter styringsmodellen Beyond Budgeting i praksis. Gjennom datainnsamlingen fant vi fem hovedelementer som er viktig for å utøve Beyond Budgeting i Miles. Disse blir presentert med ...
  • Blir det lavere sykefravær av konfetti og hallelujah stemning? 

   Stordalen, Henrik Anker; Kristensen, Katrin (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I denne oppgaven skal vi ta for oss temaet sykefravær i hotellkjeden Nordic Choice Hotels (NCH). Hotellkjeden har de siste årene scoret bedre på sykefraværstall enn andre aktører i bransjen. Vi har avgrenset oppgaven til ...
  • Bruk av Facebook som et profesjonelt verktøy i internkommunikasjonen 

   Bjørn, Malin Elin; Brandt, Beatrice Marie (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Denne bacheloroppgaven startet med at vi gjennom egne erfaringer og venners uttalelser, hadde inntrykk av at mange butikker benytter Facebook til å kommunisere med sine medarbeidere. Dette fanget vår interesse og snøballen ...
  • Bruk av sosiale medier ved rekruttering. 

   Berg, Mats Kjelvik; Ellingsen, Edmund; Frydenberg, Mats (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Den foreliggende studien prøver å forstå hvordan sosiale medier i rekrutteringsprosessen brukes i norsk næringsliv, for så kunne se på fordeler og ulemper ved dette. Ved kvalitativ metode og herunder dybdeintervjuer har ...