Now showing items 1-20 of 318

  • Nordmenn + Service = Sant? 

   Ali, Sheik Gohar; Thorgersen, Eirik; Romset, Joakim (Bachelor thesis, 2012-01-25)
  • Stjernemerking og strategisk suksess i norsk hotellnæring 

   Aasprong, Rune; Anker-Nilssen, Kate H. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kaffebarer i Oslo 

   Ness, Celine; Eilertsen, Petter; Ryhjell, Magnus F. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • En kartlegging av avgjørende motiver bak idrettssponsing: Hvorfor norske bedrifter investerer i idrettssponsing? 

   Visaggi- Duborgh, Thomas (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   SAMMENDRAG Gjennom denne besvarelsen har jeg sett på hvorfor norske bedrifter investerer i idrettssponsing med bakgrunn i problemstillingen; ”En kartlegging av avgjørende motiver bak idrettssponsing: Hvorfor norske ...
  • Førstegangsledere 

   Svendsrud, Christine Nilsen (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Å være førstegangsleder skjer en gang. Det er i denne fasen man danner grunnlaget for lederrollen. Beslutningen om å bli leder skjer raskt når en leder blir syk eller slutter. Derfor er det ofte lite gjennomtenkt, både ...
  • Turnover - når forventninger ikke innfris 

   Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...
  • Bruk av Facebook som et profesjonelt verktøy i internkommunikasjonen 

   Bjørn, Malin Elin; Brandt, Beatrice Marie (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Denne bacheloroppgaven startet med at vi gjennom egne erfaringer og venners uttalelser, hadde inntrykk av at mange butikker benytter Facebook til å kommunisere med sine medarbeidere. Dette fanget vår interesse og snøballen ...
  • Hvordan lede kunnskapsmedarbeidere? Fra medarbeiderens perspektiv. 

   Bakker, Fredrik Johannes; Råum, Kristian Heim; Delalovic, Ajdin (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Sammendrag Temaet for vår oppgave har vært hvordan man best kan lede ingeniører. Dette er på bakgrunn av at to av studentene som skrive denne oppgaven skal videreutdanne seg som ingeniører. Vi valgte og gjennomføre et ...
  • Smisker du? 

   Berner, Marthe; Josefsen, Malin Victoria; Bjørnskau, Ida (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Vår Bacheloroppgave tar for seg fenomenet innsmigrende adferd. Vi undersøkte innsmigrende adferd ut i fra problemstillingen: o Hvilken effekt har innsmigrende adferd for selgere i dag? Ut i fra dette fokuserte vi på to ...
  • Hurra for sosiale medier i rekruttering! Eller...? 

   Berget, Marthe; Aasebø, Malin (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Denne bacheloroppgaven besvarer hvordan seks researchere bruker sosiale medier og effektene ved å implementere bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosessen. Målet med oppgaven er å belyse hvilke negative effekter som ...
  • Motivasjon og mistrivsel i DNV GL 

   Bratterud, Thea; Runsbech, Henriette Lea (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke Herzbergs tofaktorteori, og teste teoriens gyldighet 55 år etter den ble publisert for første gang. For å gjøre dette har vi valgt å undersøke om Herzbergs tofaktorteori kan ...
  • Makten av idrettsutøver som sponsorobjekt. 

   Moen, Christian; Bergholt, Tom-Eirik; Wiik, Ulrikke Louise (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Denne oppgaven har tatt for seg sponsing i Norge. Hensikten har vært å bedre kunnskapen rundt bruk av idrettsutøvere som sponsorobjekt med formål om å hjelpe norske bedrifter med ønske om å sponse. Da sponsorat gjerne ...
  • Hvordan kan arbeide med viljestyrke påvirke selvfølelse? 

   Cawallin, Charlotte; Larssen, Lene (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er “Hvordan kan arbeide med viljestyrke påvirke selvfølelse?”. Oppgaven har fokusert på hvordan viljestyrke påvirker selvfølelse, i motsetning til et flertalls studier ...
  • Bruk av sosiale medier ved rekruttering. 

   Berg, Mats Kjelvik; Ellingsen, Edmund; Frydenberg, Mats (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Den foreliggende studien prøver å forstå hvordan sosiale medier i rekrutteringsprosessen brukes i norsk næringsliv, for så kunne se på fordeler og ulemper ved dette. Ved kvalitativ metode og herunder dybdeintervjuer har ...
  • Forholdet mellom initiativ og reaktiv lederatferd i en leders hverdag. 

   Edsberg, Kaja Wattø; Stubberud, Ingrid (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Denne studien omhandler temaet ledelse og forholdet mellom initierende og reagerende atferd i en typisk lederhverdag hos ledere i Nordea. Målet har vært å få et dypere innblikk i hvordan en leders hverdag ser ut, samtidig ...
  • Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid. 

   Ernestus, Lise Marie; Hovden, Kenneth Næss (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi underveis klart å avdekke ulike faktorer for at teamarbeid skal bli en suksess og hva som skal til for at teamarbeidet er vellykket. Vi har valgt å ta for oss seks ulike bedrifter fra forskjellige ...
  • Arbeidslivet Trenger Seniorene 

   Bilben, Siri Killi; Vaage, Lisa Ulrikke Johansen (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på seniorer i arbeidslivet, og hva som skal til for å holde denne gruppen mennesker yrkesaktive. Vi har sett nærmere på hvordan utsatt yrkeskarriere kan oppnås ved å belyse følgende ...
  • Oppleves smarttelefoner som et positivt gode eller et tilgjengelighetskrav? 

   Holter, Christina; Midttun, Agnes Helene; Eikeland, Linn Susann (Bachelor thesis, 2014-10-25)
   I denne oppgaven var målet å finne ut hvorvidt arbeidsgiverfinansierte smarttelefoner oppleves som et positivt gode, eller et tilgjengelighetskrav av ansatte i advokatbransjen. I tillegg ønsket vi å undersøke hvordan ...
  • Lofotens fremtid: Kan investeringer i fiskeri og reiseliv forhindre fremtidig oljeboring i Lofoten? 

   Knutsen, Linn; Olsen, Phatchara (Bachelor thesis, 2014-10-25)
   For vårt bachelorarbeid har vi tatt for oss et tema som har vært en diskusjon som har berørt de fleste i dette området, nemlig oljeboring utenfor Lofoten. Stedet er ikke bare kjent som en destinasjon med den flotte naturen, ...
  • Mental trening – motbakkens styrke for unge gründere? 

   Malhotra, Stuti Lakshmi; Notvik, Kjetil H-J. (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er mental trening og unge gründere, med et fokus rettet mot hvordan mental trening kan styrke unge gründere ved motgang. Det viser seg at det finnes lite kunnskap om fenomenet mental ...