Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Anine Kristin Bjerke
dc.contributor.authorAbraham, Samrawi Berhane
dc.contributor.authorAagaard, Daniel
dc.date.accessioned2016-11-17T09:40:07Z
dc.date.available2016-11-17T09:40:07Z
dc.date.issued2016-11-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421487
dc.description.abstractDet norske dagligvaremarkedet har de siste tiårene fått færre aktører på kjedesiden, noe som har resultert i at det kun er tre aktører som kontrollerer matdistribusjonen til hele Norge. Konkurransesituasjonen har fått oppmerksomhet i media, men det er fortsatt lite som tilsier at det vil skje en endring i utviklingen med det første. Vi synes dette er et interessant og dagsaktuelt tema, som påvirker alle norske forbrukere. Til oppgaven har vi valgt å jobbe etter problemstillingen: Hvilke demografiske forhold påvirker synspunkter om maktbalansen i dagligvarebransjen? Målet med oppgaven er å kartlegge hvilke synspunkter norske forbrukere har om maktbalansen i dagligvarebransjen og hvilke demografiske forhold som påvirket dette synspunktet, for å se om norske forbrukere har en reell oppfatning av maktbalansen i dagligvarebransjen. I oppgaven slår vi sammen de som produserer råvarer og de som fremstiller et produkt under begrepet produsenter, mens begrepet kjede vil dekke NorgesGruppen, Reitan-gruppen og Coop, og deres tilhørende butikkjeder. I denne oppgaven har vi har tatt utgangspunkt i NOU sin rapport Mat, makt og avmakt fra 2011. Til innsamling av primærdata har vi laget en kvantitativ spørreundersøkelse med et tverrsnittlig design. Undersøkelsen fikk til sammen 310 respondenter. Resultatene fra vår undersøkelse viser at det er noen signifikante korrelasjoner mellom våre uavhengige- og avhengige variabler. Resultatene fra undersøkelsen viser også at jo høyere alder og utdanningsbakgrunn en forbruker har, jo mer reel oppfatning har forbrukerne av den virkelige maktbalansen i dagens dagligvarebransje. Informasjonen fra oppgaven vår kan være til nytte for grupper og organisasjoner som ønsker å få igjennom en lovendring i dagligvarebransjen, noe som kan åpne for større innsikt hos kjedene. Informasjonen kan også benyttes av markedsførere og PR-byggere hos kjedene, til å se hva slags oppfatning norske forbrukere har om deres bedrift, og øke oppmerksomheten på arbeidet rundt egen omdømmebygging.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectdagligvarehandelnb_NO
dc.subjectmaktbalansenb_NO
dc.subjectkonkurransenb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.titleMaktbalansen i den norske dagligvarebransjennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge