Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAasebø, Camilla
dc.contributor.authorEl Hamouti, Mounir
dc.date.accessioned2017-09-13T10:10:17Z
dc.date.available2017-09-13T10:10:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454481
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om motivasjon i den frivillige sektoren. Vi har definert motivasjon som en prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensitet i atferd. Motivasjon er drivkraften som får oss til å handle. Forskning forteller oss at motivasjon er sentralt når det kommer til frivillighet, og undersøkelser viser at det er en stor andel frivillige som slutter allerede innen det første året. Formålet med denne studien har derfor vært å undersøke hva som motiverer frivillige og søke å forstå hvordan dette henger sammen med deres vilje til å bli værende i organisasjonen. Vårt ønske er å kunne bidra med kunnskap til organisasjonene slik at de bedre kan bevare og beholde sine frivillige over lengre tid. Problemstillingen vår er derfor: ”Hva må ligge til grunn for at frivillige er motiverte, og blir i jobb over lengre tid?” Problemstillingen har blitt besvart med et komparativt casedesign. Studien ser på fire ulike frivillige organisasjoner som skiller seg i størrelse og hensikt. Det ble gjennomført tre dybdeintervjuer med en leder og to frivillige i hver organisasjon. Hensikten med intervjuene var å forstå hva som motiverer den enkelte, og høre hvilken rolle det spiller for deres vilje til å bli værende i organisasjonen. Vi utviklet forskningsspørsmål for å besvare problemstillingen, der vi så på psykologisk kontrakt, behov i ulike livsfaser og ledelsesatferd. Vi hadde også en åpenhet i forhold til å la informantene selv fortelle om andre forhold ved deres motivasjon. Etter at vi hadde foretatt datainnsamling og analyse av datamateriale fant vi at det er forskjeller mellom organisasjonene ut fra hvilket type arbeid de driver med. Videre fant vi at viljen til å fortsette med frivillig arbeidet ikke nødvendigvis avhenger av motivasjon, men at motivasjon må sees i sammenheng med hvilken livsfase de befinner seg i. Faktorer som er viktig for motivasjon, fant vi at var blant annet at det er samsvar mellom kompetanse og arbeidsoppgaver og at forventninger mellom medarbeider og leder samsvarer. Disse faktorene varierer ut fra livsfase og hvilken type arbeid en driver med.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectFrivillig arbeidnb_NO
dc.subjectMotivasjonnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleÅ beholde på frivillige: En kvalitativ studie om motivasjon i frivillige organisasjonernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal