Show simple item record

dc.contributor.authorRiiber, Rebekka
dc.contributor.authorLoennechen, Line Corneliussen
dc.date.accessioned2017-09-20T07:16:03Z
dc.date.available2017-09-20T07:16:03Z
dc.date.issued2017-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455631
dc.description.abstractTittel: Effekten av manuell behandling på svangerskapsrelaterte bekkenplager: en litteraturstudie Problemstilling: "Hvilken effekt har manuell behandling på svangerskapsrelaterte bekkenplager?" Bakgrunn: 75,3 % gravide kvinner blir i Norge sykemeldt under svangerskapet. Hele 31,8 % av disse oppga at bekkenplager som hovedårsak (1). På grunnlag av prevalensen ønsket studentene å avdekke om manuell behandling ga noen form for effekt på svangerskapsrelaterte bekkenplager (2). Det blir sett på fem ulike profesjoner som arbeider med gravide kvinner, hvor fokuset ligger på bekkenplager. Her er ønsket å se på effekten hver enkel profesjon gir. Prevalensen for bekkenproblematikk under svangerskap og behandlingen gitt for å bedre plagene var en stor motivasjonskilde for å produsere denne oppgaven. Metode: Bacheloroppgaven er skrevet som en litteraturstudie på bakgrunn av kjent kunnskap og litteratur. Biblioteket ved Høyskolen Kristianias har blitt tatt i bruk for å finne relevante pensumbøker og for rådføring. Aktuelle studier og artikler er funnet gjennom søk i databaser hvor studentene har brukt relevante søkeord. Resultater: I denne delen av oppgaven vil studentene presentere en og en artikkel hvor navnet på artikkelen, forfatterne bak studien, publikasjonstidspunkt samt hvilket fagfellevurdert tidsskrift artikkelen er publisert i. Studentene vil så oppsummere benyttet design, formålet ved studien, anvendt metode, antall deltakere, resultat og studiens konklusjon. Konklusjon: Studiene funnet viser flere ulike resultater. Det ansees å være en viss effekt av behandling på svangerskapsrelaterte bekkenplager, samtidig blir det gjennomgående vist at det er lite forskning på området. På tross av dette har studentene konkludert med at det finnes effekt av manuell behandling og at mer forskning kan resultere i bevist behandlingseffekt. Søkeord: Svangerskapsrelaterte bekkenplager, pelvic girdle pain, manuelltherapy, osteopathy, chiropractor, fysiotherapy, naprapathy, manuell therapy, PGP.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLitteraturstudienb_NO
dc.subjectOsteopatinb_NO
dc.subjectManuell behandlingnb_NO
dc.subjectBekkensmerternb_NO
dc.subjectGravidenb_NO
dc.titleEffekten av manuell behandling på svangerskapsrelaterte bekkenplager: en litteraturstudienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal