Show simple item record

dc.contributor.authorButz, Tanita Marie
dc.contributor.authorBekk, Ida Mari
dc.date.accessioned2017-09-21T08:06:49Z
dc.date.available2017-09-21T08:06:49Z
dc.date.issued2017-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455912
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven Ungdommer kan oppleve hverdagen som utfordrende da det skjer store endringer både fysisk, følelsesmessig, sosialt og kognitivt. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet øker selvtilliten hos ungdommer samt forbedrer livskvalitet, humør og søvn. Fysisk aktivitet kan også brukes i behandling for depresjon og angst. Mange unge streber etter det såkalte perfekte, derav har de fått kallenavnet «generasjon prestasjon». De skal prestere både når det kommer til skole, utseende, venner og på sosiale medier. Det er et stort kroppsfokus og for mange medfører dette bekymringer i forhold til om man er bra nok. Problemstilling I hvilken grad påvirker fysisk aktivitet selvbildet til ungdommer? I studien vil vi se på om regelmessig fysisk aktivitet er med på å styrke selvbildet til ungdom i alderen 13-16 år. Er det kjønnsforskjeller når det kommer til fysisk aktivitetsnivå, selvbilde og kroppsbilde? Metode Vi har i denne undersøkelsen benyttet oss av kvantitativ metode med utgangspunkt i spørreskjema. Utvalget bestod av et bekvemmelighetsutvalg på 114 elever fra to ungdomsskoler. For å kartlegge kroppsbildet ble Thompson og Grays kroppsprofil benyttet, hvor elevene skulle krysse av på «nåværende kroppsfigur» og «ønsket kroppsfigur». Resultater Begge kjønn hadde et høyt aktivitetsnivå, likte å være fysisk aktive og opplevde mestring ved det. Flertallet av guttene og jentene oppga at de ikke ønsket å gjøre noe med kroppsvekten sin. Jentene ble i størst grad påvirket av kroppspress gjennom sosiale medier. Gutter ble mest påvirket av familie og venner. Vi fant en svak korrelasjon mellom hvordan respondenten har det med seg selv og gode venner. Konklusjon Guttene i studien er mer fornøyde med kroppsbildet og er generelt mer fornøyde med seg selv, sammenlignet med jentene. Jentene ønsket i større grad å gå ned i vekt, mens guttene ønsket å gå opp i vekt og bli sterkere. Basert på våre resultater og funn fra tidligere studier kan vi se at fysisk aktivitet er med på å påvirke ungdommens selvbilde i en positiv grad.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLivsstilsendring og folkehelsenb_NO
dc.subjectKvantitativ metodenb_NO
dc.subjectFysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectSelvbildenb_NO
dc.subjectUngenb_NO
dc.titleFysisk aktivitet og selvbilde blant ungdom: en kvantitativ studienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal