Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Irmeli
dc.contributor.authorRunnberg, Evelina
dc.date.accessioned2017-10-07T13:31:43Z
dc.date.available2017-10-07T13:31:43Z
dc.date.issued2017-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459049
dc.description.abstractSyftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar sig på teorier om digital kompetens för att definiera begreppet. Teorin kommer framförallt från Ola Erstad som har forskat på temat hur elever tillägnar sig digital kompetens i skolan. För att kunna koppla digital kompetens till HR har vi tagit utgångspunkt i teorin om HR-funktionen och dess ursprung och i tillägg kompetensbegreppet som beskrivs av Linda Lai för att göra en sammanställning av digital HR-kompetens. Metoden vi har valt är kvalitativmetod och datainsamlingsmetoden bestod av intervjuer med yrkesaktiva inom HR. Metoden valdes eftersom vi önskade att intervjua ett fåtal informanter med bred kunskap för att få en övergripande bild av situationen. Vi har också valt att genomföra en dokumentanalys för att ta reda på vilken digital HR-kompetens studenterna får vid Høyskolen Kristiania. Resultatet visat att digital kompetens definieras på olika sätt av informanterna och de har också olika förväntningar till digital HR-kompetens. Det visar att yrkesaktiva innanför HR menar att det krävs en grundläggande kompetens innanför digitala system, något som de menar att studenterna har. Andra framdragande fynd var att informanterna pekade på kompetens innanför analys och presentation som nödvändigt vid hantering av digital HRkompetens. Utifrån dokumentanalysen kan vi se att studien saknar digitala element och även ämnen innanför presentation och analys i kombination med HR. Det innebär att studenterna inte har tillräckligt med kunskap som arbetslivet efterfrågar. Det betyder att Høyskolen Kristiania behöver ta in digitala aspekt i undervisningen för att studenterna ska vara attraktiva i förhållande till digital kompetens.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectUtdanningnb_NO
dc.subjectDigital kompetansenb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleÄr vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal