Show simple item record

dc.contributor.authorBrynjulfsen, Emilie
dc.contributor.authorLeganger, Tina
dc.date.accessioned2017-10-11T11:05:49Z
dc.date.available2017-10-11T11:05:49Z
dc.date.issued2017-10-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459620
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å besvare spørsmålet om hvordan en bedrift skulle gå frem i valg av digitale medier i sin mediemiks, og avdekke om det var noen av mediene som genererte mer inntekt og interesse enn andre. Etter å ha studert sosiale mediene og deres potensiale igjennom denne skriveperioden har vi sett at nyere medier like godt kan brukes til private sosiale event, som salgs og markedsføringskanal, informasjonskanal og som et kommunikasjonsmiddel innad i bedriften. Med dette konkluderer vi med at bruksområdene til de nyere mediene er komplekse, men også danner grunnlaget for store muligheter om bedriftene utnytter disse på riktig måte. Vi ønsket å se nærmere på de nyere mediene der interaksjon mellom bedriften og sluttkunden (B2C) skjer. Denne bacheloroppgaven er skrevet med hovedfokus på hvordan en bedrift mest effektivt kan nå sine kunder, hva som igjennom teori og empiri er blitt bevist at fungerer, og et forsøk på å komme med eventuelle nye forslag til kanalvalg. Vi opplevde at sosiale medier er svært komplekse og at det var en utfordrende prosess å samle inn nyere oppdatert informasjon på temaet. Samtidig opplevde vi at mye teori var lik, og at vår innsamlende empiri samsvarte godt med teorien. Sosiale medier er under stadig endring og det blir hyppig publisert oppdateringer og nye funksjoner på området. Det viste seg derfor å være en omfattende oppgave da teorien vi hadde skrevet måtte endres ut fra endringene underveis og nye muligheter måtte legges inn i oppgaven. I resultatene fremkom det at sosiale medier bør være en sentral del av markedsmiksen hos dagens bedrifter, men at dette også krever stor oppfølging og vurderinger av ressursbruk. Vi opplever også evalueringsarbeidet og bedriftens evne til å optimalisere som kritisk for hvor godt bedriften lykkes i denne type markedsføring. Vi har også fått bevist at interaksjon i sosiale medier både kan ha en positiv- og negativ effekt for bedriftene, men også for kundenes opplevelser og evalueringer av bedriften. I tillegg opplever vi at oppgaven er vanskelig å generalisere selv om både teori og empiri samsvarer godt da det er store individuelle forskjeller mellom bedrifter, og mediene ofte endres raskere enn markedet klarer å følge opp endringene. Vi konkluderer derfor med at det er vanskelig å ligge forut disse endingene, men at det i dag finnes noen kriterier som for eksempel analyse av bedriftens overordnede mål og målgrupper som gjør at Facebook, Instagram og nyhetsbrev fungerer godt for de fleste bedrifter ved god oppfølging og godt innhold. Vi har også sett at bedrifter med tilgjengelige ressurser og gode budskap burde supplementere med medier som Instagram, Youtube, og så videre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføring og Salgsledelsenb_NO
dc.subjectB2Cnb_NO
dc.subjectSosiale mediernb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleHvilke sosiale medier gir best effekt for bedrifter i B2C-sektoren, og hvilke kriterier må ligge til grunn ved valg av mediekanal, når målet er å skape verdi for bedriften?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal