• Motstand i nedbemanningsprosesser 

      Bakken, Silje Anette; Balk, Helene Kolstad; Berg, Andrea Grøndal (Bachelor thesis, 2016-11-08)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan bedrifter kan håndtere motstand blant sine ansatte i nedbemanningsprosesser. Den har særlig fokus på hvordan forankring i ledelsen, kommunikasjon og medarbeiderinvolvering kan ...