• Organisasjonssosialisering - en stressende prosess? 

      Berg, Emil; Hangeland, Daniel (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven undersøker hva som kan gjøres i oppstartsfasen av onboardingsprosessen for å redusere nyansattes stressnivå. Dette er et tema vi mener fortjener mer forskning. Vi har tatt utgangspunkt i to ...