• Førstelinjemedarbeideres bidrag i tjenesteinnovasjoner 

      Eggen, Knut Erik; Engvik, Bjørn Jansøn (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunnen for oppgaven er en felles interesse for tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling. I oppgaven undersøkes førstelinjemedarbeidernes involvering i tjenesteinnovasjonsprosessen, og hvilke faktorer som fremmer eller ...