• Digital Onboarding 

      Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
      Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...