• Styrkebaserte spørsmål og jobbengasjement 

      Vatten, Ingeborg; Øygarden, Ida; Samuelsen, Renate I. (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      Stress er verdens tredje største helseproblem. Når vi vet at antallet egenmeldinger på grunn av lettere psykiske plager nesten har doblet seg det siste tiåret synes vi det er viktig at organisasjoner og arbeidsplasser ...