• Karaktersetting i norsk arbeidsliv 

      Vik, Tonje Elin; Nichols, Selina Tveiten (Bachelor thesis, 2015-10-21)
      I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke holdninger de ansatte har til prestasjonsmålinger og karaktersetting i et selskap i banksektoren. Vi har valgt å legge ekstra vekt på å se etter eventuelle forskjeller mellom ...