• Strategisk HR: Hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner? 

      Wold, Espen André; Viksløkken, Anders; Øyvik, Lise-Marie (Bachelor thesis, 2016-11-07)
      Bacheloroppgavens overordnede problemstilling er “hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner?”. Temaet er strategisk HR og bakgrunnen for valg av tema er at HR har endret karakter de siste årene, og at det i ...