• Internasjonal onboarding: Skal onboarding være likt for alle? 

      Vo, Duy Quang Vu; Strøm, Rebecca (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan norske virksomheter praktiserer onboarding av utenlandske arbeidstakere, med bakgrunn i teorien til Bauers fire C´er: Compliance, Clarification, Culture og Connection. På ...