• Morphogenesis – Beginning of the shape. 

      Røsand, Iselin; Vreim, Silje Sandbukt (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i Pronova Biopharma og den integrasjonsprosessen de har gått igjennom etter at de ble kjøpt opp av BASF. Problemstillingen valgte vi ut fra vår nysgjerrighet på hva som er med på å skape ...