• Kjønnsbalanse i ledelse i 2020 

      Walstad, Helene; Enge Jørgensen, Caroline (Master thesis, 2020-06)
      Denne studien handler om kjønnsbalanse i ledelsen, et viktig og dagsaktuelt tema. Historisk sett finnes det flere kvinnelige ledere nå enn noen gang, men likevel gjenstår det en lang vei før paritet mellom menn og kvinner ...