• Beyond Budgeting: ledelse i kunnskapsindustrien 

      Gottenborg, Siri Eriksen; Grosvold, Christine Korneliussen; Bakke, Rebekka (Bachelor thesis, 2019)
      Vi har sett på hvordan Miles Oslo AS benytter styringsmodellen Beyond Budgeting i praksis. Gjennom datainnsamlingen fant vi fem hovedelementer som er viktig for å utøve Beyond Budgeting i Miles. Disse blir presentert med ...