• Kompetanse er ferskvare! : Reskilling som tiltak i kompetanseplanleggingen 

   Bjerknes, Marte; Eidet, Marte; Fjellstad, Julie (Bachelor thesis, 2019)
   I et samfunn i hyppig endring, må man anse kompetanse som ferskvare! I denne bacheloroppgaven undersøker vi temaet «reskilling», da dette kan være en mulig løsning for å imøtekomme morgendagens kompetansekrav. Vi ønsket å ...
  • Sexiest job of the 21st centry 

   Gjestad, Gustav; Kristoffersen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på Reskill som kompetanseutvikling konsept. Vi har valgt følgende problemstilling; “Hvorfor ønsker ansatte i banksektoren å delta på et Reskill-program?” som det kommer frem av ...