• Kjønnskvotering – et hemmende eller fremmende virkemiddel for likestilling? 

      Haugen, Martine Børsum; Christensen, May; Grindalen, Ida (Bachelor thesis, 2016-11-08)
      Formålet med oppgaven er å kartlegge hvorvidt kjønnskvotering fremmer eller hemmer likestilling i næringslivet, og avdekke om lovbestemmelsene ikke lenger samsvarer med utviklingen i samfunnet. Er det kanskje slik at lov ...