Show simple item record

dc.contributor.authorGiske, Thea
dc.contributor.authorMyrhol, Kristine Marie
dc.contributor.authorHeggheim, Karianne
dc.date.accessioned2018-10-01T07:08:35Z
dc.date.available2018-10-01T07:08:35Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565324
dc.description.abstractI oppgaven tar vi for oss hvordan Atea driver med intern kompetanseutvikling, gjennom kunnskapsdeling. De er et IT-selskap og en kunnskapsbedrift, med et mål om å bruke teknologiske løsninger og kompetanse til å forme et bedre Norge. (Atea) Problemstillingen vår er “Hva fremmer deling og læring i en kunnskapsbedrift?” For å kunne besvare problemstillingen har vi valgt å begrense faktorer som kan ha en påvirkning, til tre forskningsspørsmål. Disse besvares gjennom analysen; ● På hvilken måte påvirker kulturen holdning til deling og læring? ● Hvordan fremmer formelle og uformelle arrangement deling og læring? ● Hvilken effekt har kontorlandskap på samhandling? Teorien tar for seg perspektivet knowledge management, og hvilke faktorer som fremmer kompetanseutvikling. Vi kan derfor betrakte oppgaven som en positiv oppgave. For å få en god analyse har vi knyttet teori opp mot empiri. Vår datainnsamling er gjort gjennom observasjoner og intervjuer. Gjennom studiet har vi kommet frem til fire funn. Atea må jobbe med kultur, fordi de er en kunnskapsbedrift, med lite strukturerte arbeidsrutiner. Bedriften har en sterk positiv kultur som er med på å fremme individenes læringsmotivasjon. De uformelle og formelle arrangementene i bedriften skaper samhandling. Dette fører til trygghet blant de ansatte. Det siste funnet er at det åpne kontorlandskapet virker positivt på samhandling, og deling av kunnskap på daglig basis. En kunnskapsbedrift har fokus på utvikling av kunnskap, samhandling og kommunikasjon. Vi vil konkludere med at dette forsterkes gjennom en sterk læringskultur.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.titleKunnskapsdeling mellom kloke hoder. “Hva fremmer deling og læring i en kunnskapsbedrift?”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal