Show simple item record

dc.contributor.authorSolaas, Susanne Aune
dc.contributor.authorBrenne, Inga
dc.date.accessioned2018-10-03T06:56:38Z
dc.date.available2018-10-03T06:56:38Z
dc.date.issued2018-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566006
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme anses i dag som en av de viktigste helseutfordringene i verden. Dagens vektreduksjonsstrategier gir beskjedne resultater på varig vekttap, og det forskes derfor på nye metoder for vektreduksjon. Et nytt og voksende felt på dette området er tarmfloraens mulige innvirkning på fedmens etiologi. Ubalanse i tarmfloraen gir forstyrrelser i tarmbakterienes biokjemi, og dette er assosiert med fedme. Derfor blir det stadig testet ut ulike metoder for å manipulere tarmfloraen slik at den mikrobielle balansen gjenopprettes. Manipulering av tarmfloraen ved hjelp av probiotika kan muligens endre den bakterielle sammensetningen på en måte som favoriserer vertens helse ved å utløse gunstige systemiske responser. På bakgrunn av dette er det ønskelig å se nærmere på om tilskudd av probiotika kan endre tarmfloraen på en måte som påvirker kroppssammensetning, reduserer kroppsvekt, eller på annen måte har effekter som kan benyttes ved behandling av overvekt og fedme. Problemstilling: Hvilken potensiell effekt har tilskudd av probiotika ved behandling av overvekt og fedme? Metode: Det ble benyttet kvantitativ tilnærming i form av en litteraturstudie for å besvare problemstillingen. Anvendt litteratur ble identifisert ved et systematisk litteratursøk i databasen MEDLINE. Litteratursøket ble gjennomført fra januar-mars 2018. Grunnlaget for konklusjonen ble basert på vitenskapelig teori. Resultater: Totalt ble det inkludert syv RCT-studier og en metaanalyse. Med unntak av én studie viste alle inkluderte studier fedmereduserende effekter ved tilskudd av probiotika. Disse effektene ble vist ved reduksjon av kroppsvekt, kroppsmasseindeks, fettmasse, visceralt fett eller midjemål. Konklusjon: På bakgrunn av resultatene er det nærliggende å tro at tilskudd av probiotika kan ha positive effekter på vektreduksjon og opprettholdelse av vekt, og følgelig kan benyttes ved behandling av overvekt og fedme. Det kreves videre forskning for å kartlegge mekanismene som knytter probiotika til vektreduksjon, og undersøkelse av eventuelle uønskede langtidseffekter av probiotikatilskudd. Videre forskning som styrker resultatene vist i denne litteraturstudien vil være av stor verdi for enkeltindividets helse og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectErnæringnb_NO
dc.titleDen potensielle effekten av probiotika ved behandling av overvekt og fedmenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal