Show simple item record

dc.contributor.advisorBlindheim, Trond
dc.contributor.authorKnutsen, Sindre
dc.contributor.authorKristiansen, Tomas
dc.contributor.authorNesse, Arthur
dc.date.accessioned2021-02-25T10:59:55Z
dc.date.available2021-02-25T10:59:55Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730341
dc.description.abstractHvilken rolle innehar ansatte som merkevarebyggere? … Merkevarebygging er et kjent fenomen i markedsføringslitteraturen. Det foreligger relativt lite forskning på ansattes innvirkning på prosesser rundt merkevarebygging ved høyere utdanning, hvilket er utgangspunktet for denne studiens problemstilling: Hvilken rolle spiller foreleserne for merkevarebyggingen av Høyskolen Kristiania, og i hvilken grad reflekteres det i forelesernes pedagogiske tilnærming og høyskolens strategiarbeid? Formålet med studien er å utforske samt erverve oss en dypere forståelse for hvordan merkevarebygging ved Høyskolen Kristiania skjer i praksis. Ved å intervjue ulike organer internt i organisasjonen har vi sett på hvordan foreleserne inkluderes i strategiarbeid, og hvilken betydning dette har for skolens renommé og omdømme, altså merkevaren. Funnene i studien er diskutert opp mot et teoretisk rammeverk som strekker seg på tvers av ulike fagfelt. Studien har som formål å avdekke hva og hvorfor, fremfor hvor mange. Hva er tilknyttet identifisering av strategiske valg som institusjonen foretar seg, og hvorfor knyttet til begrunnelse og effekten av valgene. Gjennom kvalitativ metode gjennomførte vi intervjuer i form av dybdeintervjuer og fokusgrupper. Funnene viser at samtlige av respondentene ser på forelesere som høyskolens viktigste ressurs, selv om foreleserne selv mener sin rolle som merkevarebygger er noe begrenset. Foreleserne er essensielle i tjenesteleveransen, hvilket har stor betydning for studentenes etterlatte inntrykk. Basert på vår datainnsamling fra ulike organer ved Høyskolen Kristiania, har vi gjennom analysen funnet grunnlag for å kunne si at forelesere ved Høyskolen Kristiania innehar en rolle som merkevarebyggere for skolen i sin helhet. Dette reflekteres i den pedagogiske tilnærmingen på måten foreleserne internaliseres med studentene gjennom forelesninger, men også gjennom deres tilgjengelighet. Foreleserne er helt essensielle i arbeidet med posisjoneringen av Høyskolen Kristiania, og er et meget viktig element i høyskolens strategiarbeid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføringen_US
dc.subjectMerkevareledelseen_US
dc.titleAnsatte som merkevarebyggereen_US
dc.title.alternativeEmployees as brand buildersen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal