Show simple item record

dc.contributor.advisorJuvik, Stein Atle
dc.contributor.authorMøgster, Anna
dc.contributor.authorEvensen, Amalie Tvilde
dc.contributor.authorFlatin, Henriette
dc.date.accessioned2021-02-25T11:38:22Z
dc.date.available2021-02-25T11:38:22Z
dc.date.issued2020-06-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730369
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi undersøkt autonomi i en norsk IT-bedrift, og sett på hvilke utfordringer som er tilknyttet å gi medarbeiderne høy grad av autonomi. Formålet var å finne ut hva ledere kan gjøre, for at autonomi skal fungere best mulig i arbeidet, i den aktuelle bedriften. Gjennom et omfattende litteratursøk kartla vi fire faktorer som virket å være særlig relevante: autonomistøttende ledelse, klarhet i mål og forventninger, psykologisk trygghet og situasjonsbestemt ledelse. Ved hjelp av disse faktorene har vi kartlagt dagens situasjon på området, samt hva lederne selv og deres medarbeidere opplever som nyttig for å mestre en autonom arbeidshverdag. Vi har innhentet data gjennom dybdeintervjuer med lederne og spørreundersøkelse til de ansatte. Vi kunne til slutt konkludere med at mange av faktorene vi undersøkte, kunne ha en positiv effekt. Støttende ledelse, som er en del av både autonomistøttende- og situasjonsbestemt ledelse, viste seg å være særlig sentralt. Vi anbefaler derfor lederne i bedriften å fokusere på oppfølging av medarbeiderne, gjennom veiledning, støtte, forståelse og anerkjennelse av deres perspektiver. Vi har også funn som tyder på at autonomt arbeid ville vært enklere for medarbeiderne dersom mål og forventninger var tydeligere enn de er i dag. Her fant vi også at små grupper med dedikerte arbeidsområder, vil gjøre det enklere både å følge opp medarbeiderne bedre og tydeliggjøre målene og rammene for gruppene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHRen_US
dc.subjectPersonalledelseen_US
dc.titleAutonomi i praksis. Marin IT. «På hvilken måte kan lederne i Marin IT bidra til at medarbeiderne mestrer autonomi?»en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal